Remaja dan saudara-mara. Kebanyakan pendapatan yang diterima adalah

Remaja mempunyai kuasa beli yang dipengaruhi oleh tiga sumber utama pendapatan iaitu elaun, pekerjaan dan bantuan kewangan daripada ibu bapa dan saudara-mara. Kebanyakan pendapatan yang diterima adalah dengan budi bicara jika remaja tinggal bersama ibu bapa mereka. (McNeal, 1990; Doss, Marlowe & Godwin, 1995). Kajian menunjukkan bahawa tabiat belanja remaja termasuk menggunakan 38 peratus daripada pendapatan mereka pada pakaian, dan 22 peratus lagi untuk makanan, muzik, filem dan permainan video juga popular untuk remaja untuk menghabiskan wang mereka (Piper Jaffray.com 2016). Remaja, menurut kajian yang dilakukan oleh Teenage Research Unlimited dan diterbitkan oleh National Consumer League, membelanjakan $ 104 seminggu secara keseluruhan. Ini menambah jumlah tahunan sebanyak $ 5408. Pada tahun 2004, remaja berusia antara 12 hingga 19 tahun menghabiskan lebih 172 bilion dolar, iaitu 30 bilion dolar lebih daripada bajet Texas 2006 dan 2007 biennium. Memandangkan bilangan itu, seseorang boleh menjana purata $ 2050 setahun pada pakaian atau kira-kira $ 40 seminggu setiap remaja. Terdapat perbezaan pola perbelanjaan dan penggunaan di antara remaja lelaki dan perempuan. Menurut Braus (1993), remaja lelaki lebih banyak memperuntukkan perbelanjaan mereka untuk aktiviti hiburan dan rekreasi manakala remaja perempuan banyak membelanjakan wang mereka untuk item pakaian, kasut dan penjagaan diri. Oleh kerana majoriti remaja berada di alam persekolahan, segala keperluan mereka ditanggung oleh ibu bapa atau ahli keluarga lain terutamanya perbelanjaan untuk pendidikan.

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out