Prvi posljednjih slu?ajeva koji se dešavaju su

Prvi korak u izradi master rada jeste izbor teme nau?nog rada. Izbor teme pod nazivom „ POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA U PARNICI”, uslijedio je na osnovu petogodišnjeg radnog iskustva u privrednom društvu, okruženim svakodnevnom tematikom radni?kih prava i ostvarivanja tih prava kod poslodavca, te brojnim parni?nim postupcima vo?enim upravo na odabranu temu, a smatraju?i istu kao jednom od najaktuelnijih tema i problematike današnjeg vremena.Tema koja se obra?uje u ovom radu je veoma zahtjevna s obzirom na zakonodavstvo koje je prisutno u našoj državi, a koje je regulisano entitetskim zakonima i propisima.

Tema ovog rada suštinski je vezana za jedno od osnovnih ljudskih prava i sloboda, a to je pravo na rad i prava po osnovu rada. Povreda navedenog prava u neposrednoj je vezi s postupkom ostvarivanja zaštite odnosno s parni?nim postupkom.Prava radnika generalno su predmet spora gotovo u cijelom svijetu. Od Amerike do Europe, svakodnevno možemo ?uti kako su radnici nezadovoljni. Neki od posljednjih slu?ajeva koji se dešavaju su štrajk pilota Lufthanse zatim štrajk radnika Forda u Srbiji i sli?no.Rad je mjerljiva kategorija, usmjerena proizvodnji i stvaranju koristi i upravo takav rad postaje predmetom prou?avanja. Danas je prihva?eno stajalište po kojemu rad predstavljaju sve one aktivnosti koje se mogu valorizirati na tržištu.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

Iz takvog stava proizašla je podjela rada na rad u ekonomskom smislu i rad u pravnom smislu.

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out