Oferta de dezvoltarea ale firmei; – sa monitorizeze

Oferta
Servicii:

Firma este pregatita
sa desfasoare activitati

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

in urmatoarele domenii principale

1.Lucrari de constructii
civile si industriale inclusiv proiectare si autorizare.

 

2. Lucrari de
instalatii termice si sanitare.

3. Lucrari de
confectii metalice prin asamblare si/sau sudare:

– hale, schele,
garduri.

 

4. Lucrari de
finisaje interioare si exterioare la constructii civile si industriale:

– tencuiri, gletuiri, vopsiri;

– placari cu gips carton, faianta, gresie;

– turnat sape, mochetari, aplicat linoleum,
montat parchet.

 

5. Tamplarie din aluminiu sau PVC.

 

 

1.3      Studiul sistemului de conducere.

Acesta
are ca îndatoriri principale monitorizarea, evaluarea ?i verificarea periodic?
a eficien?ei domeniului de activitate.

Societatea C.C TOTAL
CONS  are implementate urmatoarele
sisteme de Management:

SR EN ISO 9001:2008-
Sistemul de management al calitatii

SR EN ISO 14001:2005-
Sistemul de management de mediu

SR OHSAS 18001:2008 – Sistem
de management al sanatatii si securitatii ocupationale

SA 8000:2008 – Sistem de
managemet al responsabilitatii sociale

SR ISO/IEC 27001:2006 –
Sistem de management al securitatii informatiei

ISO 28000:2007 Sistem de
management al securitatii lantului de aprovizionare

ISO 21931:2010 Durabilitate
in sectorul constructiilor

 

Sistemul de conducere din
cadrul companiei esti structurat pe 2 linii, fiind o microintreprindere, si
anume:

·        
DIRECTORUL GENERAL – prima linie este reprezentata de
directorul general care are ca si atributii

-cunoasterea domeniului
construc?iilor civile ?i industriale;

-sa stabileasca obiectivele
de dezvoltarea ale firmei;

– sa monitorizeze
trimestrial, semestrial, sau anual gradul de implinire al obiectivelor;

-implicarea in dezvoltarea
bugetului si a profitului firmei.

 

·        
DIRECTORUL TEHNIC- reprezinta a doua linie si se afla in
subordinea directorului general si are ca si atriburii

-supervizarea activitatii
desfasurate de catre personal in departamentul tehnic;

– acordarea de consultanta si consiliere tehnica directorului
general adjunct in vederea luarii unor decizii eficiente in ceea ce priveste
organizatia;

– asigura supervizarea
proietelor executate;

– asigura consultanta
tehnica in alegerea solutiilor in ceea ce priveste ofertele finale oferite
clienti.

 

·        
DIRECTORUL ECONOMIC- este situat tot pe a doua linie, facand
parte din acelasi nivel ierarhic cu directorul tehnic, iar subordonarea este
fata de directoul general. I se subordoneaza departamentul financiar-contabil.
Are ca si atributii:

–         
Controleaza, organizeaza si raspunde

–         
de desfasurarea eficienta a activitatii financiar-contabila
din cadrul firmei in conformitate cu legile in vigoare;

–         
supravegeaza respectarea principiilor contabile si ale
evaluarii patrimoniului;

–         
organizeaza si coordoneaza contabilitatea elementelor
patrimoniale cum ar fi: operatiile de capital, imobilizarile, stocurile,
cheltuielile, veniturile

 

1.4      Studiul sistemului condus.

Sistemul
condus este reprezentat de urmatoarele departamente:

 

COORDONATOR
SSM (Securitate si Sanatate in Munca) este specific societatilor cu domeniulde
activitate in construcii. Isi desfasoara activitatea pe santierele temporare si
mobile, in toate punctele de lucru ale companiei. Raspunde in fata tuturor
directorilor.

RTE1
INSTALATII ELECTRICE  si RTE CONSTRUCTII
CIVILE- Acestea se ocupa cu responsabilitatea instalatiilor electrice si a
constructiilor civile. Au in subordine Inginerul de instalatii si seful de
santier.

INGINER
INSTALATII- Raspunde in fata Directorului Tehnic, asigura buna functionare a
instalatiilor.

SEF
SANTIER- Supervizeaza activitatiile realizate de catre Peronalul Muncitor care
i se afla in subordine, asigura respectarea tuturor conditiilor prevazute in
contractul incheiat cu beneficiarul.

1.5.2. Descrierea circuitului
informational aferent temei.

 

Societatea comerciala, C.C.
TOTAL CONS,  are ca principale circuite
informa?ionale urm?toarele sisteme: sistemul informa?ional al dotarilor firmei,
sistemul informa?ional al procedurilor tehnice, sistemul lucrarilor executate
si sistemul de incasare si plati.

1.     
Sistemul
informational al dotarilor firmei.

Principalii furnizori la
care firma apeleaza pentru distribuirea utilajelor, echipamentelor si
mijloacelor de transport sunt: ADEPLAST SA, HENKEL ROMANIA SRL, TERRA ROMANIA
UTILAJE DE CONSTRUCTII, AUTOMOBILE DACIA SA.

Intrari: nota de intrare-receptie intocmita la primirea produselor de la
furnizori.

Iesiri: raport ce contine descrierea, cantitatea si pretul
dotarilor aflate in

patrimoniul firmei.

 

2.     
Sistemul
informationl al procedurilor tehnice.

Intrari : cererea de oferta, privind procedurile ce
pot fi executate, a persoanelor fizice sau juridice pentru solicitarea unor
lucrari , r?spunsul de la departamentul Financiar-Contabil si cererea de
incepere a lucrarilor.

Iesiri : verificarea de catre RTE  (Responsabilii Tehnici cu executia
constructiilor civile) a terenului si a verificarii calitatii lucrarilor,
rapoarte pentru fiecare procedura realizata in cadrul lucrarilor.

 

3.     
Sistemul informational
al lucrarilor executate in cadrul firmei CC. TOTAL CONS.

Intrari : contracte, cereri
privind deschiderile OPIS-urilor (cartilor tehnice), analize privind fiecare
proces verbal intocmit, rapoarte privind, rapoarte privind problemele tehnice.

Iesiri: rapoarte cu privire la data executarii procedurilor,
rapoarte cu privire la starea lucrarilor.

 

4.     
Sistemul informational
al incasarilor si platilor.

Intr?ri: CEC, ordin de plata, factura.

Ie?iri: ordin de plata, factura.

 

1.5.3. Documente utilizate. Modelul
conceptual al datelor.

            Descrierea
documentelor.

In cadrul activitatii societatii comerciale
CC. TOTAL CONS, am indentificat urmatoarele documente:

 

Ø  CONTRACT= document legal, stabilit de comun acord, intre doua persoane
fizice sau juridice, prin care se stabilesc obiectul contractului, perioada de
valabilitate si prevede drepturile si obligatiile ambelor parti.

Ø  CERERE DE OFERTA= solicitarea in forma scrisa a unui client privind
obtinerea de informatii despre gama de produse si/sau servicii oferite de
societatea respectiva, preturile si conditiile de intrare in posesie a
acestora.

Ø  OFERTA= totalitatea produselor si/sau serviciilor aflate in circulatie
si oferite spre vanzare, unde sunt specificate preturile aferente, descrierea
produselor/serviciilor si conditiile de livrare.

Ø  COMANDA (CLIENT/ CATRE FURNIZORI)= liste de contine totalitatea
produselor/serviciilor de doresc a fi cumparate, in care se specifica
cantitatea, pretul de achizitie si data solicitata pentru intrarea in posesie.

Ø  N.I.R. (NOTA DE INTRARE-RECEPTIE) 2=
Document care se intocmeste de catre comisia de receptie si de catre gestionar
cu ocazia receptionarii marfurilor sosite la depozit de la furnizori.
Documentul cuprinde date privind actele insotitoare, denumirea produselor, a
ambalajelor si a materialelor refolosibile din dezambalare, codul, cantitatile
si valoarea marfurilor selectionate.

Ø  FACTURA= document fiscal
, act justificativ ce specifica marfa vanduta, lucrarile executate si
serviciile prestate, cantitatea si valoarea acestora. Este  emisa de societatea de distributie catre
client si se tipareste in 3 exemplare.

Ø  PROCES VERBAL= un
act ce are caracter oficial, intocmit intre partile paticipante in scopul punerii
de acord in privinta anumitor procese ce urmeaza a fi realizate sau au fost
realizate. Exemple : Proces verbal verificare a naturii terenului, Proces
verbal de transabilitate, Proces verbal de receptie materiale folosite.

 

1.5.4. Proceduri utilizate in cadrul societatii.

 

Conform studiul realizat asupra schemei
sistemului informational al societatii, se pot scoate in evidenta urmatoarele
proceduri:

·        
Clientul isi va exprima in scris,
prin intermediul uni cererei, dorinta de a cunoaste oferta de servicii oferita
de firma aferenta.

·        
Lunadu-se in calcul, in primul
rand, nevoile clientului, societatea va prezenta oferta clientului, in
conformitate cu cerintele sale, oferta inregistrata in evidenta registrului de
oferte.

·        
In cazul in care clientul
considera ca oferta prezentata este satisfacatoare, societatea pregateste
actele si clientul semneaza contractul ce se va inregistra in registrul de
contracte.

·        
Clientul va achita factura primita
pe baza lucrarilor ce urmeaza a fi executate si va semna procesul verbal pentru
inceperea lucrarilor.

·        
Societatea va intocmai u proces
verbal pentru a se se va aproviziona de la furnizori cu materialele, utilajele
si mijloacele de transport necesare executarii lucrarii respective.

·        
Dupa fiecare procedura tehnica
realizata in cadrul proiectului de lucru, se va intocmi un proces verbal:

 

ü 
Procesul verbal in urma caruia personalul
din cadrul departamentului de RTE a verificat natura terenul si verificarea
calitatii lucrarilor care vor deveni ascunse;

ü  Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinate
(interne);

ü  Proces verbal de verificare a cotei de fundare;

ü  Proces verbal de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si
pozitionare goluri tehnologice de instalatii;

ü  Proces verbal pentru proba de etanseitate la presiune la rece a
instalatiei de incalzire;

ü  Proces verbal de transabilitate;

ü  Proces verbal de receptie materiale folosite;

ü  Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

ü  Proces verbal pentru spalarea instalatiei;

ü  Proces verbal pentru etanseitate conducte canaliare exterioara;

ü  Proces verbal pentru punerea in functiune a instalatiei;

 

·        
La final se intocmeste cartea
tehnica ce contine aceste procese verbal si data la care au fost intocmite.

 

1.5.5 Analiza sistemului actual si identificarea
neajunsurilor existente in functionarea sistemului actual.

 

Activitatea din cadrul societatii, au la baza activitatea
decizionala, decizii care conduc la activitatiile operationale.

1 RTE= responsabil tehnic
cu executia.

2 https://facturis.ro/blog/dictionar/nir-nota-de-intrare-si-receptie/

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out