Kuwaitkriget övervinna Kuwait. Anledningen till att många länder

Kuwaitkriget var ett krig i mellanöstern, där Saddam Husseins dåliga förståelse av västvärlden och försök till att rädda sitt land kastade in Irak i ett i stort sett omöjligt krig att vinna.

Hela världen tyckte att Irak skulle respektera Kuwaits suveränitet. Därför fick USA mandat av FN att marschera in med sin armé för att befria Kuwait vilket dom också lyckades med.
Förlusten och Husseins motvilja att acceptera fredsvillkoren gick ut över befolkningen i Irak, som hade det hemskt på grund av landets fallerande ekonomi, den dåliga miljön och en massa andra faktorer. Kriget skulle dessutom följas av ett ytterligare krig mellan USA och Irak som ibland kallas för “det andra Gulfkriget.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Det var ogenomtänkt från Iraks sida att attackera Kuwait bara för mer pengar, olja och makt.
Jag undrar om folket Irak verkligen ville förklara krig efter förlusten mot Iran eller om man endast gjorde det för att Saddam Hussein och hans medhjälpare ville det. Anklagelserna mot Kuwait innan kriget verkar påhittade och det verkar som att man man gjorde det för att få folket på sin sida. Många Irakier förlorade sina vänner och även familjemedlemmar under kriget.

De allierade var väldigt överlägsna och besegrade därför Irak lätt. Ledarna över de allierade tyckte nog antagligen att detta var bra och att det avskräckte andra länder från att försöka övervinna Kuwait.

Anledningen till att många länder stod bakom Kuwait är att de har goda naturtillgångar, de vill säga olja. Om det hade gällt ett land helt utan naturtillgångar hade förmodligen inte USA hjälpt till så pass mycket som de faktiskt gjorde. USA ville inte att Saddam Hussein skulle äga så mycket olja. De var rädda att Saddam Hussein skulle få mycket makt, han kunde ha startat tillverka kärnvapen och startat ett nytt världskrig. USA har genom tiderna stöttat och stått fler länder, till exempel så stöttade USA Irak fram tills de att Irak attackerade Kuwait. USA stöttade även Iran när Shanen av Iran styrde över landet.

Sovjetunionen var även dom inblandade i kriget då mycket av de vapen som Irak använde tillverkades i Ryssland.’

Det var förmodligen tröttsamt för marksoldaterna att behöva vänta så pass länge på att få gå ut i krig, de väntade i mer än sju månader, och sedan när de väl kom ut i krig under väldigt dåliga förhållanden så varade kriget endast i fyra dagar. De krigade inte med marksoldater förrän så sent eftersom att de var rädda för att förlora många av sina egna marksoldater.

Jag tycker att det var synd om Kuwait då mycket av deras mark bombades och miljön blev förstörd på grund av all den olja som eldades upp. Mycket naturtillgångar och pengar gick till spillo.

Under kriget skrev media mycket om själva kriget och Gulfkriget var det första kriget som direktsändes i tv. Man fick i media höra mycket om hur träffsäkra bomberna var, men egentligen var det endast 7% av alla bomber som var smarta och hela 70% av alla bomber missade målen. De flesta av de allierade som avled blev mördade av egna trupper och soldater, det kallas “friendly fire”.

Om det skulle ha kommit ut till allmänheten skulle dom förmodligen inte ha blivit så pass välkomnade tillbaka som de faktiskt blev efter kriget.

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out