KÄLLKRITISK tagit från so-rummet och sedan försökt

KÄLLKRITISK ANALYSJag har försökt att använda mig utav olika källor. Det mesta har jag tagit från so-rummet och sedan försökt fördjupa mig om vem som har skrivit texten på so-rummet.Jag har även försökt ta hjälp av så många primära källor som möjligt. Till exempel så använde jag mig utav målningen om stormningen av Bastiljen som målades utav Jean-Pierre Houël, som är en man som levde under franska revolutionen.Källa 1: https://www.so-rummet.

se/fakta-artiklar/franska-revolutionen-en-borgerlig-revolution denna artikel skrevs 26 september 2014 av Carl-Henrik Larsson, filosofie magister i historia, gymnasielärare i historia och religion samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli. Denna man använde sig av olika böcker som handlade om franska böcker, böckerna var:• Bengt Ankarloo (red.), Franska revolutionen, Studentlitteratur, Lund, 1992• Simon Johannes Boëthius, Den franska revolutionen, dess orsaker och inre historia 1789-1799. British Library, Historical Print Editions, London, svenska, 2011• Carl-Göran Ekerwald, Frihet, jämlikhet och broderskap: ett försök att förstå franska revolutionen, Karneval förlag, Stockholm, 2013• Joel Knöös, Franska revolutionen – Fördjupningsbok, Natur & kultur, Stockholm, 2006.Jag har även tagit en närmare titt på dessa böcker och de verkade vara beroende av varandra, de berätta om samma händelser och personer. Fakta i böckerna stämde in om artikeln och jag har därför kommit fram till att “källa 1” är pålitlig.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

Källa 2: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/franska-revolutionen# denna artikel skrevs av Robert de Vries, detpersonen som äger SO-rummet.

Han är utbildad gymnasielärare inom historia, religionskunskap och samhällskunskap med många års erfarenhet. Det SO-rummet gör är att sprida fakta om de fyra ämnena historia, geografi, religion och samhällskunskap. De som skriver artiklar på SO-rummet är personer med stor kunskap som ämnet berörs. Jag ser därför ingen anledning att SO-rummet ska ha en tendens, alltså att dom ska ljuga om något. Men visst finns det även trovärdiga källor som gör misstag, just därför ska man fördjupa sig.

 Just i denna artikel så använde Robert de Vries sig utav:• E.J. Hobsbawm, Revolutionernas tidsålder, Tidens Förlag, 1997• Bengt Ankarloo, Franska revolutionen, Studentlitteratur, 1992• Carl-Göran Ekerwald, Frihet, jämlikhet, broderskap – ett försök att förstå franska revolutionen, Rabén & Sjögren, 1988• Kåre Tønnesson, Bra Böckers världshistoria, del 10 – Två revolutioner, Bokförlaget Bra Böcker, 1986Dessa böcker är ganska gamla och ses som bra sekundära källor. Källa 3: https://www.so-rummet.se/aret-runt/kvinnotaget-till-versailles denna artikel använde jag mig av för ta reda på en specifik händelse, kvinnotåget till Versailles. Varför jag just valde denna artikel var för att den fanns en primärkälla med i artikeln vilket var en ritning av just kvinnotåget i Versailles.

Artikeln var skriven av Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.Källa 4: https://www.so-rummet.se/aret-runt/stormningen-av-bastiljen denna artikel använde jag av samma anledning som “källa 3”, det finns med en målning som ses som en primär källa. Artikeln var skriven av Carsten Ryytty, författare och f.d.

SO-lärare.Källa 5: http://www.dagensvisa.

com/minata/visa_20_jul.html denna artikel handlar Marseljäsen, Frankrikes national. Artikelns översätter och tolkar sången bra. Jag skulle nog säga att denna sång ses som en primärkälla eftersom den skrevs av Claude Joseph Rouget de Lisle som var en person under franska revolutionen.

Personen som skrev denna artikel använde sig av fyra olika böcker som innehåller olika nationalsånger och dess fakta. • Nationalhymner och soldatsånger, Fredrik Lindholm,Nordstedt Söner 1916• Arbetarrörelsen En uppslagsbok, Sven-Arne Stahre, När?Var?Hur?Serien Forum 1974• Musikens Värld, uppslagsbok, AB Kulturhistoriska förlagen 1977• Socialdemokratins århundrade I Frankrike-England, Hjalmar Branting, Aktiebolaget Ljus 1904I nationalsången får man reda på hur mycket var och stämmer bra in på vad de andra källorna och artiklarna handlade om. FRANSKA REVOLUTIONEN Den franska kungen Ludvig XVI som var gift drottningen Marie Antoinette. Han hade absolut makt, han bestämde för det mesta allt.   Den franska revolutionen började 1789-talet och varade sig upp till 1799-talet. Varför det hände? Franska revolutionen hände på grund av många orsaker.Såsom orsakerna till revolutionen berodde mycket på politiskt nytänkande. Man hade förberett människorna att tänka på ett nytt sätt.

De som höll i revolutionen var de som ville ombilda det gamla systemet och samhället. Man visade/inspirerade folket att se världen och samhällets på ett nytt sätt.Orsakerna till revolutionen var många och gick långt bak i tiden.

De främsta orsakerna var:Den franska revolutionen bygger mycket på den amerikanska revolutionen. De har samma grund. Det de har gemensamt är naturrätten och samhällskontraktet samt upplysnings tankarna.

Den amerikanska revolutionen hade en stor betydelse för de mänskliga rättigheterna eftersom det var den amerikanska revolutionen där mycket om de mänskliga rättigheterna grundades. Man gjorde uppror för att testa om de mänskliga rättigheterna inte togs på allvar så skulle härskaren få ta hand om konflikten. Detta är grunden för utvecklingen inom de mänskliga rättigheterna. Efter den franska revolutionen 1789-talet så antogs förklaringar där varje förklaring började med “Människor föds och förblir fria och lika i rättigheterna”. De mänskliga rättigheterna har sitt ursprung i den franska och amerikanska revolutionen men änklingen så är det från kungen Cyrus som föddes 590-talet F.kr och dog 536-talet F.

kr, han skapade mänskliga rättigheter.Frankrike hade alltid dåligt om pengar. Frankrikes pengar hade investerats på bland annat amerikanska frihetskriget/revolutionen. Då Frankrike hade hjälpt amerikanska kolonisterna, dom som gör revolution/uppror mot Storbritannien.

Detta orsakade och kostat en hel del pengar och kraftigt höjt på Frankrikes statsskuld. Sedan så kostade sjuårskriget också massa av pengar för både Frankrike och Storbritannien. Storbritannien hade vunnit kriget men också förlorat en del pengar vilket gjorde så att de var tvungna att höja skatterna i kolonierna i Amerika. Frankrike hade inte vunnit så mycket ut av kriget vilket gjorde så att de hade slösat bort en hel del pengar. Franska staten var vid gränsen till konkurs.

Ludvig XVI hade nästan inga pengar efter sjuårskriget vilket ledde till att han ville att skatten skulle höjas. Ludvig XVI drog in generalständerna/riksdagen för att få hjälp, vilket inte hänt tidigare. Riksdagen bestod av tre stånd: adeln, präster och det tredje ståndet borgare och bönder. Borgarna och bönderna var det stånd som inte hade rösträtt men fick rösta under detta val. Alla som röstade fick en röst var. Det var 600 personer från tredje ståndet och 300 från adeln detsamma gäller prästerna.

Det tredje ståndet ville ha fler ledamöter men fick ej som dom ville och var missnöjda så de bildade en nationalförsamling som en protest.Adeln hade också tagit makten över de lokala parlamenten och kunde därför bestämma själva och strunta i kungen. Detta gjorde att Frankrike inte längre fungerade som en enad nation.

    Det kom nya idéer från alla håll och kanter. Författare som Voltaire och Rousseau hade genom att skriva böcker, gjort många av sina läsare kritiska mot det kungliga enväldet och adelns och kyrkans privilegier. Många av orsakerna grundar sig på filosofer från upplysningen. Filosofen John Locke var den som ifråga satte kungadömet vilket också händer i franska revolutionen. Mycket om humanism och mänskliga rättigheter kommer in i bilden bland annat för att det tredje ståndet var de som oftast hade mindre kapital men ändå det ända ståndet som fick betala skatt.Samhället var orättvist och folket var trötta på det gamla feodala samhället, de ville ha ett mer jämlikt samhälle. Adeln och prästerskapet hade privilegier, de var frälsade de behövde alltså inte betala skatt och var väldigt rika. Det tredje ståndet var de med mindre pengar men ändå de som var tvungna att betala skatt och så får man inte glömma att missväxten gjorde så att det blev svårare att få tag i mat.

 År 1788-talet till 1789-talet blev det missväxt vilket gjorde så att brödpriserna höjdes drastiskt och missväxten gjorde även så att flera blev arbetslösa. Det blev svårare att försörja folket. Bröd, mjöl och säd togs i förvar av soldater som sändes av kungen.

Många blev missnöjda över att kungaparet hade tillgång till mat men inte resten av den franska befolkningen. Detta ledde till protester som senare ledde till kvinnomarschen i Versailles. Kvinnomarschen i Versailles var när flera kvinnor som inte kunde acceptera mer svält och de visste att kungaparet Ludvig XVI och Marie Antoinette levde i lyx med mycket tillgång till föda, så de bestämde sig för att komma beväpnade till kungens palats i Versailles, sedan tillfånga ta kungen och föra honom till paris.Den franska revolutionen inleddes på grund av stormningen av Bastiljen. Stormningen av Bastiljen hände 14 juli 1789-talet vilket också är samma dag som den franska nationaldagen. Det som hände var att det tredje ståndet också var trötta på allt svält och hur de själva behandlades, t.

ex. att kungen hade absolut makt medan bönderna ingen. Det gick även rykten till landsbygden om att kungen skulle skicka ut trupper som skulle få slut på alla oroligheter, alltså döda alla som ville göra “revolution”. Så det tredje ståndet som också hade blivit nationalförsamlingen bestämde sig för att storma Bastiljen. Varför dom stormade fängelset Bastiljen var för att det gick ett rykte om att det satt inlåsta politiska personer för att de på något sätt hade kritiserat kungadömet. Men detta stämde ej för att när Bastiljen stormades fann man bara sju välnärda fångar i borgen. Dessutom var ingen av dem inspärrad för politiska brott.

Fyra av fångarna var falskmyntare. Två andra var sinnessjuka, den ene av dem trodde att han var Julius Caesar.Allt detta ledde till att kungens makt blev allt svagare så att han bestämde sig för att fly från landet år 1791-talet. Men Ludvig XVI tillfångatas och fick möta giljotinen, liksom senare även drottningen Marie Antoinette.Det var inte endast kungadömet som blev avrättade i Frankrike. Under denna tid så fanns en konflikt mellan jakobiner och girondister.

Girondister var de som var emot revolutionen medan jakobinerna var de som ledde revolutionen och ville förändra. Jakobinernas ledare va bland annat Maximilien de Robespierre. Robespierre avrättade ca 20000 människor som var mot revolutionen, och han började även använda falska anklagelser för att ta död på girondisterna. Robespierre gjorde riktigt anarki i landet och han blev alltför farlig och när kungen och drottningen avrättades så förklarade Österrike krig mot Frankrike, det var bland annat för att drottningen Marie Antoinette var från Österrike. Robespierre gick alltför långt så han avrättades och efter det så kom en annan man som tog över ledarskapet i landet, denna man var Napoleon Bonaparte.Lite om hur Napoleon påverkade revolutionen:Folk ville ha ordning efter revolutionens kaos, men borgarklassen ville inte släppa ifrån sig de rättigheter den vunnit i revolutionen.

Napoleon blev lösningen som tilltalade alla sidor: han tog rollen som en upplyst diktator som försvarade och vidarebefordrade revolutionens idéer. Napoleon blev populär genom sina militära framgångar. 1796-talet var han nationens hjälte framför andra, och utsågs till konsul. Tre år senare grep han makten i en statskupp, och år 1804-talet utropade han sig till kejsare. Samtidigt var Napoleon en pragmatiker. Ända sedan revolutionen 1792-talet hade Frankrike legat i konflikt med påven.

Napoleon lyckades uppnå en kompromiss, som tillät att katolska kyrkan verkade i Frankrike men att den var underställd staten. Han såg också till att belöna de som var lojala mot honom med fina titlar, rikedomar och jordegendomar. På många sätt var Napoleon den första moderna diktatorn. Han utnyttjade aktivt och medvetet propaganda för att förhärliga sig själv, och spelade på fransoserna nyvaknade nationalism. Den hemliga polisen fortsatte att verka, och höll koll på kejsarens fiender inne i landet. I oktober 1799-talet ledde en general vid namn Napoleon Bonaparte en kupp mot regeringen och tog med arméns hjälp makten i landet. Frankrike var nu en militärdiktatur. 1804-talet krönte Napoleon sig till fransk kejsare.

Han avsattes först 1815-talet efter slaget vid Waterloo. Officer från Korsika som steg i grunderna under revolutionskriget. Han är en av de stora militära genierna världen sett. Dog i brittisk fångenskap.Sammanfattning:Adelns privilegierFörtrycket av bönderna  Missnöje bland befolkningen   Medelklassens ambitioner  Upplysningsidéerna   Frankrikes dåliga ekonomi       … Franska revolutionen direkta konsekvenser     1. Feodalismen avskaffades  2. Adelns privilegier avskaffades 3. En form av demokrati införs  4.

Frankrike blir republik  5. Frankrike hamnar i krig med stora delar av Europa     Franska revolutionen långsiktiga konsekvenser   6. Idéer och tankar om människors lika värde och rättigheter  7. Den visade att vanliga människor kan förändra sin situation  8.

Liberalismen och konservatismen 9. Nationalismen   10. Inspirerade till andra revolutioner på 1800-talet     Det fanns många följder av franska revolutionen men tydligast var nog att ståndssamhället avskaffades och ersattes av ett klassamhälle. I klassamhället får man inte privilegier från födseln, utan tanken är att man ska förtjäna dem.

  KÄLLFÖRTECKNING https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/franska-revolutionen-en-borgerlig-revolution (A)https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/franska-revolutionen# (B)https://www.so-rummet.se/aret-runt/kvinnotaget-till-versailles(C)https://www.so-rummet.se/aret-runt/stormningen-av-bastiljen(D)stormningen av Bastiljen (målning Jean-Pierre Houël)https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article21805374.ab  

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out