HETGEVOLG is. De kracht van het theater zorgt

HETGEVOLG Theaterwerkplaats implementeren vanuit zijn biotoop in Turnhout een functie als incubator voor het werken met mensen in Vlanderen die buiten het maatschappelijke circuit vallen.

Vanuit de filosofie “dat in iedere mens een kunstenaar schuilt en in iedere kunstenaar een mens”, ontwikkelt HETGEVOLG-producties in combinatie met participatieprojecten en vice versa.De belangrijkste drijfveren hierbij zijn het geloof in de mens en in de kracht van het theater.Gedreven door een sterk maatschappelijk engagement geeft HETGEVOLG de ‘ander’ (lees: anderstalige nieuwkomers, vluchtelingen, mensen in armoede ..

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

.) een gezicht met een verhaal. Een verhaal waarin iedereen zich herkent. Waardoor de ‘ander’ voor het publiek plots heel dichtbij is.De kracht van het theater zorgt ervoor dat de ‘andere’ kunstenaars het vermogen in zichzelf ontdekken en opnieuw de moed vinden om bij het dagelijkse leven aan te knopen.HETGEVOLG maakt theaterproducties met o.m.

Sien Eggers, Vic De wachter, Joke Emmers, Stefaan Degand, Mieke De Groote, enz. Daarnaast lopen er een hele reeks van Hartenprojecten met kansengroepen. We werken hiervoor nauw samen met onderwijs, welzijn, socioculturele organisaties, theaterhuizen en andere culturele spelers. Via deze samenwerkingen verbinden we leefwerelden binnen en buiten het kunstenveld, binnen en buiten Turnhout, binnen en buiten de Kempen.

Het afgelopen jaar hebben we eveneens diverse producties gemaakt waarin ook spelers uit onze Hartenprojecten meededen.In zijn participatieprojecten vertrekt HETGEVOLG nooit vanuit bestaande theaterstukken, maar creëert het een productie samen met de deelnemers. Deze co creatie vertrekt steeds vanuit henzelf: wie ben ik, wat zijn mijn dromen, angsten, noden, drijfveren, verlangens …Binnen deze samenwerkingsvorm hebben alle deelnemers een invloed op het proces, op het resultaat en zijn ze mede-eigenaars van het product.Communicatie, taalbeheersing en omgaan met culturele verschillen spelen hierbij een onmisbare rol. Vanuit deze manier van werken krijgen de deelnemers inzicht in hun handelen vanuit bestaande patronen.Hartelijke groetIngrid VeulemansCV Marit StockerMarit Stocker (’85) studeerde in 2007 af aan de Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie.

Tijdens haar opleiding liep Marit stages bij oa. De Appel in Den Haag in ‘De goede mensch van Sezuan’ en ‘Buiten voor de deur’. Ze studeerde af met de zelfgeschreven monoloog, “klaproos”.Vanaf 2008 vertolkte Marit verschillende rollen in HETPALEIS te Antwerpen oa. “de paleisdebutanten” en “Bolleke sneeuw.”. Met deze laatste voorstelling speelde ze op het International Arts Festival in Shanghai (China).In 2010 werd Marit in de pers gelauwerd voor haar rol in “Maria Vaart” waarin ze samen speelde met Sien Eggers en An Nelissen bij HETGEVOLG in Turnhout in een regie van Stefan Perceval.

Deze productie werd wegens groot succes hernomen in 2011.In december 2010 speelde Marit in “Eeuwige sneeuw” , een productie van HETPALEIS te Antwerpen.In de zomer van 2011 speelde Marit een nieuwe creatie in het kader van De Zomer van Antwerpen; “Gezjost”.De kindervoorstelling “Alleman” speelde ze in 2011 en 2012 door heel Vlaanderen heen.In de zomer van 2012 was Marit te zien in de laatste locatievoorstelling van HETGEVOLG, “Hartekop” samen met An Nelissen en Stefaan Degand.In de zomer van 2014 was Marit te zien zijn in “De zwarte van Walcheren”, een co-productie van Theater Zeelandia en HETGEVOLG voor het Zeeland Nazomer Festival.Ze speelde in de jeugdtheatervoorstelling “JUUL” van HETGEVOLG in 2015 en vanwege het grote succes ook in 2016.

Marit was in 2017 te zien in de 2e herneming van ‘Petrus en de doodendraad’ met Jo Demeyere en in de voorstelling ‘Henry V’ met Peter van de Velde en Brent Vandecraen. Voor film en televisie is ze in een vaste rol te zien in ‘KOSMOO’, een reeks van Studio 100. Het derde en laatste seizoen wordt in het najaar van 2018 uitgezonden. Ook speelde ze een gastrol in een aflevering van “S1NGLE” van de Nederlandse zender Net5 (Job Gosschalk) en “Pulsar”, een langspeelfilm van Alex Stockman die begin 2011 uit kwam met in de hoofdrol Matthias Schoenaerts. StockerNa haar diploma van het VWO (gelijk aan het ASO in België) in Nederland te hebbenbehaald, volgde Marit haar droom naar de Amsterdamse toneelschool ;kleinkunstacademie.

Daar studeerde ze 4 jaar het klassieke en moderne repertoiretoneel. In 2007 ronde ze deze opleiding succesvol af.In 2008 volgde Marit de liefde naar België, Antwerpen.

Naast haar werk als actrice,werkte ze als assistent van Stefan Perceval en begeleidde ze verschillendecultuureducatieve projecten zoals ‘1 seconde’ en ‘Icarus’ op het BUSO De Dagenraad teKortessem, en bij ‘Lichtende Engel’ op het BUSO De Zonneweelde te Lommel in opdrachtvan de Canon Cultuurcel.In die projecten vond Marit het stukje dat ontbrak in het acteren: een puurheid enechtheid van kinderen die als zichzelf op het podium staan. De schoonheid van iemanddie over zijn eigen schaduw heen springt.Gebeten door deze gevonden passie om kinderen en jongeren in contact te brengen metcultuur, begeleidde Marit in 2011 ; 2012 het Theaterlabo in Tessenderlo en besloot omde Specifieke Leraren Opleiding te volgen.Ondertussen werkte Marit als vervangend Woord ; Drama lerares op de Gemeentelijkeacademie voor muziek ; woord Tessenderlo van 2011 tot en met 2013. In 2013 rondeMarit succesvol haar opleiding tot specifieke leraar af.

Van 2013-2015 werkte ze op de Gemeentelijke muziekacademie Boom als leraresWoord.Vanaf 2015 mocht ze beginnen als stromingsmedewerker in HETGEVOLG. Het geven vanworkshops, het opvolgen van sociaal- artistieke projecten en het bedenken enbegeleiden van de educatieve activiteiten bij de voorstellingen behoren tot hettakenpakket. Ook bouwde Marit de nieuwe website van HETGEVOLG(www.hetgevolg.be ) en houdt deze up-to-date.

Van het project KIJK KIND maakte ze een blog. Ze schreef de repetities uit, maakte foto’sen filmpjes en postte per week 3 maal over dat bijzondere sociaal- artistieke project.Bekijk en lees het op www.kijkkind.

comOndertussen speelde Marit tussen 2008 en 2018 in verschillende producties bijHETPALEIS: ‘De Paleisdebutanten’, ‘Bolleke Sneeuw’ en ‘Eeuwige sneeuw’ en bijHETGEVOLG in ‘Maria Vaart’, ‘Hartekop’, ‘JUUL’, ‘Petrus en den Doodendraad’, ‘Henry V’en ‘Don Quichot’.Poging 2MARIT STOCKER studeerde in 2009 als actrice af aan de Amsterdamse toneelschool &kleinkunstacademie. Ze acteerde bij HETPALEIS, het Nederlandse theaterproductiehuisZeelandia, theatermaker Lucas De Man, met beeldend kunstenaar Olivier Provilly in hetAmsterdamse Van Goghmuseum en HETGEVOLG.

Ze speelde voorstellingen vanTurnhout tot in Shanghai.In dezelfde periode begeleidde Marit verschillende kunsteducatieve projecten met haarechtgenoot, Stefan Perceval. In 2013 studeerde Marit af aan de specifiekelerarenopleiding in Antwerpen en werkte ze met veel succes als woordlerares in demuziekacademies van Boom en Tessenderlo.Vanuit de vragen die ze kreeg van de verschillende organisaties en deelnemersontwikkelde Marit een eigen methodiek waarbij kunst als middel om je uit te drukkenen jezelf een eigenwaarde te geven centraal staat.Vanaf 2013 werkt Mart intensief mee in HETGEVOLG uit Turnhout alsstromingsmedewerker, de brug tussen de mensen en de kunsten.In haar takenpakket zitten het geven van workshops, opvolgen van de vele sociaal-artistieke projecten en bedenken en begeleiden van de educatieve activiteiten bij devoorstellingen. Marit bouwde ook de nieuwe website van HETGEVOLG(www.

hetgevolg.be ) en houdt deze up-to-date.Ze volgde het project ‘KIJK KIND’ op de voet en schreef er een blog over:www.kijkkind.

com De foto’s, de video’s en de teksten zijn van haar hand.Marit Stocker heeft pit, een duidelijke visie, groot organisatorisch talent, tonnenenthousiasme en communiceert zonder omwegen.https://deacteursgilde.be/leden/MaritStocker https://maritstocker.wordpress.com/actrice-marit-stocker-2/ ACTRICE MARIT STOCKERMarit Stocker (’85) studeerde in 2007 af aan de Amsterdamse toneelschool ; kleinkunstacademie. Tijdens haar opleiding liep Marit stages bij oa.

De Appel in Den Haag in ‘De goede mensch van Sezuan’ en ‘Buiten voor de deur’. Ze studeerde af met de zelfgeschreven monoloog, “klaproos”.Vanaf 2007 vertolkte Marit verschillende rollen in HETPALEIS te Antwerpen oa. “de paleisdebutanten” en “Bolleke sneeuw.”.

Met deze laatste voorstelling speelde ze op het International Arts Festival in Shanghai (China).In 2010 werd Marit in de pers gelauwerd voor haar rol in “Maria Vaart” waarin ze samen speelde met Sien Eggers en An Nelissen bij HETGEVOLG in Turnhout in een regie van Stefan Perceval. Deze productie werd wegens groot succes hernomen in 2011.

In december 2010 speelde Marit in “Eeuwige sneeuw” , een productie van HETPALEIS te Antwerpen. In de zomer van 2010 speelde Marit een nieuwe creatie in het kader van De Zomer van Antwerpen; “Gezjost”.De kindervoorstelling “Alleman” speelde ze in 2011 en 2012 door heel Vlaanderen heen.In de zomer van 2012 was Marit te zien in de laatste locatievoorstelling van HETGEVOLG, “Hartekop” samen met An Nelissen en Stefaan Degand.In de zomer van 2014 was Marit te zien zijn in “De zwarte van Walcheren”, een co-productie van Theater Zeelandia en HETGEVOLG voor het Zeeland Nazomer Festival.Ze speelde in de kindervoorstelling “JUUL” van HETGEVOLG in 2015.Deze winter is Marit te zien in de 2e herneming van ‘Petrus en de doodendraad’ met Jo Demeyere en vanaf januari 2017 in de voorstelling ‘Henry V’ met Peter van de Velde en Brent Vandecraen.Voor film en televisie is ze vanaf 13 augustus 2016 te zien in ‘KOSMOO’ een nieuwe reeks van Studio 100.Ook speelde ze in “S1NGLE” van de Nederlandse zender Net5 en “Pulsar”, een langspeelfilm van Alex Stockman die begin 2011 uit kwam met in de hoofdrol Matthias Schoenaerts.

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out