“En figuurlijke betekenis van de term “ballin” gebruikt.

“En ik zie dieRoley als m’n trophy” bedoelen ze met Rollie de horloge merk Rolex, het is eendure horloge dus zien ze het als een meilpaal.

“Ik kom van de streets, nu benik ballin net als Kobe” De rappers zijn opgegroeid op de straten en zijn nusuccesvol geworden. Kobe is een van de beste basketball speleres van alletijden. De rappers vergelijken zichzelf met Kobe omdat hij ook succesvol is.Erwordt gebruik gemaakt van woordbetekenissen doordat de rapper de letterlijke enfiguurlijke betekenis van de term “ballin” gebruikt. “ballin” betekent leven opeen luxieuze wijze.  Hier wordt ergebruikt gemaakt van ontleningen uit het Engels, uitdrukkingen enwoordbetekenis.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

Met “m’n niggas komen van de boden, net als upper cuts”bedoeld hij datzijn vrieden arm waren en van niks kwamen, en dat ze nu allemaal rijk ensuccesvol zijn. Een upper cut is een opstood, een manier van slaan in boksen.De beweging van een uppercut komt van beneden naar boven in het gezicht, dusziet de rapper zijn process van de bodem naar succes als een uppercut. Lane iseen Engels woord dat een baan op de weg betekent , maar de rapper bedoeld hethier om je met je eigen zaken te boemoeien. en met “voordat ik op je los”bedoeld hij dat hij je doodschiet.

Hij bedoeld dus hier dat je met je eigenzaken moet bemoeien voordat hij je doodschiet. Raah moet de geluid van degeweer aangeven Zware dingen omde pols, never techno Er wordt hiergebruikt gemaakt van woordbetekenissen, verwijzing en uitdrukking.Met zware dingenom de pols bedoeld hij twee dingen, als eerst bedoeld hij een zware horloge metveel gewicht, dit kan betekenen dat de horloge veel geld heeft gekost, en alstweede bedoeld hij een zware horloge als een gave horloge, een horloge met veelsteil.

Met techno verwijzt hij naar de merk van horloge techno. Techno is eenbest goedkope horloge merk, hij bedoeld dan hij loopt met dure horloge en geengoedkope horloge. Hier wordt ergebruikt gemaakt van Ontleningen uit het Amerikaanse straattaal. Henny is deAmerikaanse straattaal term voor Hennessy cognac, een alcoholische drank.

Lean is ook eenterm die gebruikt wordt in het Amerikaanse straattaal. Lean is een andere naamvoor codeine promethazine. De kleur van lean komt overeen met de kleur van wijn.Hierdoor zei Ronnie Flex dat zijn lean lijkt op wijn Hier verwijstRonnie Flex naar andere rappers die hem zijn naam hebben genoemd op socialmedia. Ronnie maakt hier gebruik van een uitdrukking. ‘Hier in de zee ben jeeen kleine vis’.

Hier bedoeld Ronnie Flex dat de rappers die heb genoemd haddenhelemaal niet bekend en belangrijk zijn in de rapscene (zee). Ronnie was aanhet werken en het interresseerde hem niet wat de rappers over hem zeiden.  Zijn uitspraakwerd door het hele volk opgemerkt , en het duurde niet lang voordat rapper’Raymzster’ er ook van wist. Raymzster gebruikte de term Kutmarokkanen enmaakte hiermee in 2002 het nummer ‘Kutmarokkanen’. Hij werd  voor een heel korte tijd zeer populair enwerd op verschillende tv progammas in Nederland uitgenodigd om over zijn nummerte praten.Eenandere voorbeeld van hoe het politiek Nederlandse rap heeft beinvloedt is inhet geval van Nederlandse rapper duo ‘Lange Frans & Baas B. Het Amsterdamseduo maakte in 2008 hun bekende nummer Kamervragen, in dit nummer stelde zecritische vragen over armoedde, racisme, oorlog en misdrijf  aan de Nederlandseregering.

Dit nummer werd heel erg bekend in Nederland en Beligie. Het volk namdit lied als “eye opener’ tegenover de regering. Groen-links kamerleden vondenhet nummer 

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out